Juniorverksamhet

För att vi ska nå vår vision att alla juniorer ska få möjlighet att utvecklas som både spelare och människor, på sina villkor, har vi delat upp vår juniorverksamhet i två delar:
- knattar (6-12 år)
- juniorer (13-21 år)
Varje del har ett eget koncept. Knattarnas och juniorernas koncept innehåller åtta delar som tillsammans är nyckel för att vi ska nå vår vision och våra målsättningar.

För att läsa mer om verksamheten se länken till Verksamhetsplanen nedan