Banstatus

 

Erikstorp Banan är stängd för spel pga mycket regn. Nytt besked torsdag morgon
Hildesborg

Banan är stängd för spel pga mycket regn. Nytt besked torsdag morgon

OBS vid frost eller frusen mark är banan stängd och får inte beträdas!!

Under lågsäsong uppdaterar vi banstatusen på hemsidan vid förändrad status. Vid frost är banorna, putting- och chippinggreenerna stängda.
Starttiderna förskjuts tills banorna kan öppna igen.
Vi kommer att lämna besked på fredagen om banorna är öppna eller stängda under helgen.

Vänligen respektera att man ej får beträda gräsytor med frost, varken puttinggreener, fairways eller övriga gräsytor.
Vid frost är vätskan i grässtrået fruset och beträder man en gräsyta då så bryts gräsståret av och förutom skadan som sker så blir också grässtrået extra känsligt för svampsjukdomar.