Banstatus

 

Erikstorp Banan är öppen för spel
Hildesborg

Banan är öppen för spel

OBS vid frost eller frusen mark är banan stängd och får inte beträdas!!

Under säsong uppdaterar vi banstatusen på hemsidan vid förändrad status. Vid frost är banorna, putting- och chippinggreenerna stängda.
Starttiderna förskjuts tills banorna kan öppna igen.

Vänligen respektera att man ej får beträda gräsytor med frost, varken puttinggreener, fairways eller övriga gräsytor.
Vid frost är vätskan i grässtrået fruset och beträder man en gräsyta då så bryts gräsståret av och förutom skadan som sker så blir också grässtrået extra känsligt för svampsjukdomar.