Banstatus

 

Erikstorp Banan är öppen för spel
Hildesborg Banan är öppen för spel

Under lågsäsong uppdaterar vi banstatusen på hemsidan vid förändrad status. Vid frost är banorna, putting- och chippinggreenerna stängda.
Starttiderna förskjuts tills banorna kan öppna igen.
Vi kommer att lämna besked på fredagen om banorna är öppna eller stängda under helgen.

Vänligen respektera att man ej får beträda gräsytor med frost, varken puttinggreener, fairways eller övriga gräsytor.
Vid frost är vätskan i grässtrået fruset och beträder man en gräsyta då så bryts gräsståret av och förutom skadan som sker så blir också grässtrået extra känsligt för svampsjukdomar.