Sommargolf 2018-2019

ShootOut 2018

ShootOut 2018

Oldboyssektionens Sommargolf pågår under tiden
1 juli - 31 oktober 2019 och 1 april - 30 juni 2020.
Perioden som omfattar 32 tisdagar och följs upp
via en rankinglista där pristagarna redovisas.
Efter periodens slut kallas de tio bästa, sammanlagd prispoäng, till den prestigefyllda Shootout'en.
Det är en form av "Dropping Competition" där den som är sämst på respektive hål får lämna.

Rankinglista