Oldboys

Sven pekar och bestämmer!

Sven pekar och bestämmer!

Vi spelar vår herrgolf på tisdagar med shotgunstart kl 09.00 om inget annat anges. Alla medlemmar med handicap -36,0 som är 35 år och äldre är välkomna. Anmälan till tävlingarna ska normalt ske senast på måndagen kl 09.00.
Se tävlingsprogrammet för fler detaljer.

Styrelse Oldboyskommittén      
Sven Bergkvist Ordförande 0418-707 60 sven.bergkvist@comhem.se
Bosse Larsson v. ordf/kassör 0709-51 71 75 bosse.eva@hotmail.se
Göran Olsson Data 0706-99 47 65 gol.son@comhem.se
Bengt Gustavsson v. sekreterare 0704-057 836 bengtannmarie@hotmail.com
Christer Sandin Sekr./press 0418-43 53 76 evasandin@telia.com
Göran Magnusson Ans. seriespel 0722-72 02 22 g.magnuson@tele2.se