Thure Bruce Priset

Thure Bruce-priset tillfaller spelaren med lägst eclecticresultat vid säsongens slut. Här utgår vi ifrån spelarens officiella hcp avrundat till heltal vid säsongsstarten.

Vinnare av Thure Bruces priset enligt följande:

År Namn
2019 Joakim Andersson
2018 Mikael Langbråten
2017 Jonas Pernet
2016 Anders Eneborg
2015 Göran Nyström
2014  Per-Åke Helgesson
2013 Filip Nilberger
2012 Anders Eneborg
   

Nedan hittar ni aktuell ställning samt resultat från tidigare år.