Elitverksamhet

Vår ambition med elitverksamheten är att kunna erbjuda våra spelare en god utvecklingsmiljö. Vi jobbar med långsiktiga målsättningar och erbjuder såväl tekniska förutsättningar i form av Trackman mm men även ett nätverk med specialister inom sjukgymnastik och fysträning, sport & nutrition, idrottspsykologi.

Vi jobbar med spelarnas individuella utveckling och möjligheter för att ge spelarna maximala möjligheter att utvecklas inom golfen. Alla kommer inte att lyckas hela vägen men spelarna utvecklar egenskaper som är ovärderliga för dem genom livet.

Spelarna har tydliga målsättningar långa som korta vilka följs upp och utvärderas under säsongen. Vi hjälper också spelarna med sin tävlings- och träningsplanering.

Elitansvariga

Magnus Bondesson  Idrottsansvarig Elit 0418-446260  magnus@landskronagk.se
Anders Jansson  Pro  0418-446260  anders@landskronagk.se 

Elitgruppen

Eric Blom  -90     
Fredrik Duarte  -94     
Philip Mattsson  -94     
Christian Hovstadius  -97     
Lukas Hafström  -98     
Alvin Anderssson  -96     
Anton Jönsson  -98    
Dennis Järnåsen  -98     
Louise Mattsson  -98     
Noel Bondesson -04    

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan:
- Screena varje spelare fysiskt för att hitta eventuella svagheter och ge spelaren träningsschema för att åtgärda dessa.
- Gå igenom varje spelares matvanor och hjälpa spelaren att få förståelse med vad som händer med kroppen vid olika intag.
- Kontinuerlig uppföljning av testresultat under hela säsongen.
- Personlig utvecklingsplan/träningsupplägg.

Målsättningar

Målsättning 2017:
- Att skapa ett nätverk med specialister som hjälper spelarna. Sjukgymnast, nutrition och läkare.
- Att skapa långsiktiga förutsättningar för bra träning.
- Att skapa struktur för spelarna.

Målsättning 2021:
1 spelare på Europa Touren
1 spelare på Challenge Touren
2 spelare på College i USA
3-4 spelare på Nordea Tour/ECCO Tour
2 spelare på Skandia Tour Elit
4 spelare på Skandia Tour Riks