Nordvästra Skånes Golf & Företagsnätverk

Ett unikt samarbete mellan 6 klubbar i nordvästra Skåne med fokus på ditt företag. Redan första året har 38 företag tagit chansen att vara med i nätverket! Målsättning: Att genom ett unikt samarbete mellan 6 golfklubbar med bra renommé vidga kontakterna för företagen och tillsammans bygga ett nätverk över kommungränserna. Fokus ligger på gemenskap, att skapa affärer och mervärde för deltagande företag med en naturlig anknytning till golf i grunden. Träffarna inleds alltid med B2B, där två personer från ditt företag ges möjlighet att nätverka med övriga företag under ordnade former. Efter B2B delen fortsätter nätverkandet under mer avslappnade former som golfspel, träning med klubbarnas pros mm. För mer info och för att se vilka företag som redan nu är med se www.golfnatverk.se Pris: 12.000kr för en person/företag och 18.000kr för 2 personer/företag (Man måste ha ett sponsorengagemang på Landskrona GK för minst 10.000kr för att få köpa in sig i nätverket.)