Landskrona GK Business Club

Vår Business Club ger dig möjlighet att utveckla och stärka dina affärsmöjligheter, kundrelationer, ditt personliga nätverk, din golf och dig själv. Landskrona GK är en golfklubb med ambitioner.
En av våra ambitioner är att stärka våra relationer med näringslivet. De flesta golfklubbar erbjuder företagsgolf och olika former av sponsorprogram.
Vi vill gå ett steg längre och även erbjuda såväl affärsmässiga som sociala mervärden. Det gör vi med Landskrona GK Business Club.
Landskrona GK Business Club träffas fyra gånger per år utöver sponsorgolfen.
På programmet står, förutom en bit mat och trevlig samvaro, alltid en aktivitet som skräddarsytts för medlemmarna till självkostnadspris. Det kan vara en föreläsning, ett golfevent, en resa eller något mat- & dryckrelaterat. Då finns också tid att knyta kontakter med de andra företagsrepresentanterna som finns på plats.
Till vissa aktiviteter, exempelvis föreläsningar, kan du bjuda in dina egna affärskontakter. Garanterat mycket uppskattat! Vi kommer också att ge er möjlighet

till reklaminköp av logobollar och andra golfrelaterade reklamprodukter.

Gemensam nämnare för medlemmarna i Business Club är förstås en relation till Landskrona Golfklubb. Det betyder dock inte att Business Club enbart ägnar sig åt golfrelaterade aktiviteter.
Fokus ligger även på att låta medlemskapet i Business Club stimulera både den personliga utvecklingen och affärslivet genom social trevnad tillsammans med likasinnade!