Ny- och ombyggnation av våra banor

Ny- och ombyggnationen av Erikstorp och Hildesborg är nu klar och vi går istället in i en etableringsfas där det gäller att ge grönytorna omsorg och kärlek. Allt ser redan mycket bra ut och vi har sedan i höstas hunnit klippa flera av ytorna.

Tillgången på banor/slingor/hål framöver kommer se ut så här:

Idag – 18 juni:
Erikstorpsbanan, 18 hål
Hildesborgsbanan, 9 hål

19 juni – 18 augusti:
Erikstorpsbanan, 18 hål
Hildesborgsbanan, 18 hål

19 augusti – framöver:
Erikstorp, 18 hål
Hildesborg, 18 hål
Erikstorpbanan, 6 hål (hål 1-6 på Erikstorpsbanan)

Ovanstående datum är preliminära men rimliga och väl genomtänkta. Givetvis spelar väderförutsättningarna in under vår och sommar men ovanstående datum är satta för att kunna öppna banorna i riktigt bra skick.