Sommargolf 2016-2017

Oldboyssektionens Sommargolf pågår under tiden
1 juli - 31 oktober 2016 och 1 april - 30 juni 2017.
Perioden som omfattar 31 tisdagar och följs upp
via en rankinglista där pristagarna redovisas.
Efter periodens slut kallas de tio bästa, sammanlagd prispoäng, till den prestigefyllda Shootout'en.
Det är en form av "Dropping Competition" där den som är sämst på respektive hål får lämna.

Rankinglista